HRTWRK logotyp.

HRTWRK's Integritetsmeddelande

HRTWRK stöttar offentliga och privata verksamheter i att utveckla den interna och externa kommunikationen och skapa förutsättningar för en bestående utveckling. HRTWRK utbildar i kommunikation, bemötande, förhållningssätt och hur varje medarbetares bemötande påverkar varumärket.

Genom föreläsningar, workshops och beteendeträning rustas verksamheter till att leverera bemötande som ger ett bestående avtryck samt skapar ett resultat som stärker varumärket.

För HRTWRK är det viktigt att de inblandade i vår verksamhet känner sig trygga i hur vi behandlar deras data. I denna policy förklarar vi:

1. Vad vi samlar in för data,

2. Hur vi använder personuppgifter

3. Vad dina rättigheter gentemot oss är och,

4. Våra rutiner

Vad är en personuppgift och en behandling av sådana uppgifter?

En personuppgift är alla upplysningar som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik person. Det kan exempelvis vara:

- Namn,
- Arbetsplats,
- E-postadresser och/eller,
- Svar och resultat som en person ger eller utför som uppstår i samband med uppdrag vi åtar oss där personen medverkar

Själva behandlingen av personuppgifter uppstår i våra digitala system genom att vi samlar in data som är relevant för vår verksamhet, registrerar den, strukturerar, lagrar och bearbetar den för respektive ändamål. Det kan då ske att manuella register, så som deltagarlistor, antingen upprättas eller behandlas efter att vi fått de skickade till oss från våra uppdragsgivare.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att vi ska kunna utföra de uppdrag vi anställs för av offentliga och privata aktörer. Huvudsakligen avser det personuppgifter såsom namn, mejladresser och arbetsplatser.

Det kan ske att känsliga uppgifter så som allergier behandlas för exempelvis event och träffar, vilket är nödvändigt för att inte riskera hälsan hos personen i fråga.

Vilka är våra rutiner?

Vi sparar uppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål. Huvudsakligen sker detta enbart så länge våra uppdrag varar. Efter våra avslutade uppdrag, raderar vi den information vi inte längre behöver ha kvar.

Utöver rutinen efter avslutade uppdrag, ser vi över våra system var tredje månad och raderar information som inte längre behövs. Det avser de uppgifter vi får in utöver våra uppdrag.

Om vi har dina personuppgifter, vad är dina rättigheter mot bakgrund av den verksamhet vi driver?

Som registrerad, har du rätt till:

1. Att begära tillgång till dina personuppgifter,
2. Att begära rättelse av dina personuppgifter,
3. I vissa fall radering av dina personuppgifter
4. Begränsning av dina personuppgifters behandling samt
5. Att invända mot användandet av dina personuppgifter vid direktmarknadsföring
6. Att återkalla ditt samtycke om du lämnat uppgifter till HRTWRK genom det

Generell information

Eftersom HRTWRK arbetar med att stötta och utveckla kommunikation hos offentliga och privata aktörer, är HRTWRK oftast en tredje part istället för den faktiska personuppgiftsansvarige. Detta innebär att vi kan komma att hänvisa er till våra uppdragsgivare om ni har några frågor om era personuppgifter. Då gäller deras integritet- och dataskyddspolicy samt personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget behandlar i samband med de uppdrag de utför är företaget HRTWRK. Dataskyddsombud är Elin Algesten och Anna Theander.

Vi kan komma att ändra vår integritetspolicy men den senaste versionen kommer alltid att finnas här på vår webbsida.

Den här informationen samlar vi in via Cookies

Information om bolaget

Postadress
HRTWRK i Örebro AB
Bonstorpsvägen 19 D

702 37 Örebro
Sverige

Besöksadress
Creative House
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro

Organisationsnummer
556702-3089